Projekt vzdělávání zaměstnanců

Projekt vzdělávání zaměstnanců je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu:           CZ.03.01.03/00/23_047/0003661

Název projektu:                               Vzdělávání zaměstnanců společnosti PAPERMAX

Realizace projektu:                        1.3.2024 – 28.2.2026

 

Cílem projektu je prostřednictvím profesního vzdělávání zvýšit úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.

Projekt je naplánován na 2 roky a zaměstnanci společnosti budou proškoleni v oblasti manažerského a jazykového vzdělávání.