Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě do 14 dnů.

Spotřebitelům poskytujeme dle platné legislativy zákonnou ochrannou lhůtu na vrácení peněz. Jestliže Vám zboží zakoupené na www.papermax.cz nevyhovuje, můžete ho bez udání důvodu do 14 dnů od obdržení zásilky vrátit. Peníze Vám budou poukázány na Váš bankovní účet nebo poštovní poukázkou, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Podmínky pro vrácení zboží

  • Zboží musí být bez známek opotřebení, nepoškozené, čisté, s kompletním příslušenstvím a manuály a pokud možno v původních obalech. V případě audio a video nahrávek nebo PC programů nesmí být zboží rozbaleno nebo mít porušenou pečeť (to se týká i licencovaného software, který je součástí některých produktů, např. notebooků, tiskáren apod.).
  • Pokud byl součástí dodávky zboží, na které kupující uplatňuje nárok na vrácení peněz ve lhůtě 14 dnů, dárek, už zdarma, nebo za zvýhodněnou cenu, je kupující povinen vrátit zpět i tento promo dárek.
  • Dle Občanského zákoníku může být kupujícímu peněžní částka za vrácené zboží snížena o náhradu nákladů spojených s vrácením zboží do původního stavu. Tyto náklady může kupující snížit nebo zcela vyloučit v případě šetrného zacházení se zbožím.     

Jak postupovat?

  • Odešlete dopis (nejlépe e-mailem) s textem: Přeji si odstoupit od smlouvy číslo XXXX, ze dne DD.MM.RRRR a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží ve výši XXXXXX na účet č. XXXXXXXX/XXXX. V dopise uveďte datum a podpis. Můžete použít i další libovolný text, ze kterého je zřejmé, že si přejede odstoupit od smlouvy v zákonné 14denní lhůtě.
    Adresa pro zaslání zboží: PAPERMAX, s.r.o., Rudé armády 1820/31,  733 01 Karviná Hranice 
    Elektronická adresa pro komunikaci: info@papermax.cz

  • Odstoupí – li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu provozovatel e-shopu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 ti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Spotřebitel však platí poštovné spojené s vrácením zboží.
  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1827 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím apod.