O nás

Naše společnost byla založena v roce 2000 jako 5.Slezská obchodní s.r.o. V roce 2015 došlo k transformaci na v novou společnost  PAPERMAX, s.r.o. se stejným sídlem.  

Naší hlavní prioritou je spokojený zákazník. Snažíme se tedy nabízet nadstandardní služby a především pak lidský přístup, který je podle našeho přesvědčení základem úspěšné a dlouhodobé spolupráce.

Naše nabídka je postavena tak, abychom vyšli vstříc potřebám každé moderní kanceláře. Najdete u nás široký sortiment vysoce kvalitního spotřebního materiálu do tiskáren značky Print X, nechybí však ani originální tonery a inkousty. Samozřejmostí je široká nabídka papírnického zboží, fólií i materiálu, potřebného pro skladovou logistiku. Další v řadě jsou drogistické a čisticí prostředky mnoha druhů, značek a kategorií. Nechybí ani další sortiment zboží, které najde své uplatnění v kanceláři.

Abychom Vám byli ještě blíže, spolupracujeme se sítí odběrných míst Zásilkovna.cz a PPL partner, takže si zboží od nás můžete osobně vyzvednout téměř v každém větším, ale i menším českém městě.

jste prosperující firma, škola, úřad, zdravotnická organizace, živnostník, nebo koncový spotřebitel, známe Vaše potřeby a víme, jak se o Vás postarat.

Společnost PAPERMAX s.r.o. se hlásí svou činností k principům sociálního podnikání a je provozována jako sociální podnik. Sociální podnik naplňuje sociálně prospěšné cíle zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím  následujících principů:

Sociální princip

 • podíl osob ze znevýhodněných skupin stanovených výzvou tvoří více než 30% zaměstnanců a tyto informace jsou veřejně dostupné. Papermax v tuto chvíli zaměstnává 27 zaměstnanců a z toho 23 osob se zdravotním postižením tj. z cílové skupiny. to je více než 85% zaměstnanců, kteří by jinak těžko hledali práci
 • zaměstnancům ze znevýhodněných skupin je poskytována podpora zohledňující jejich specifické potřeby. Zaměstnanci Papermaxu mají umožněny nadstandardní odpočinkové pauzy, návštěvy lékaře podle potřeby i pravidelně, nadstandarní volno pro studijní účely.
 • zaměstnanci jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování sociálně prospěšných cílů. Zaměstnanci a členové jsou zapojeni do rozhodování o směrování podniku. Zaměstnanci Papermaxu jsou průběžně informováni o aktuálním stavu a průběžných výsledcích hospodaření v rámci běžného styku. Jednou měsíčně se koná porada se všemi zaměstnanci, kde mají všichni možnost se vyjádřit k fungování a dát podněty ke zlepšení fungování podniku
 • zaměstnanci ze znevýhodněných skupin jsou vzdělávaní dle individuálních možností. Zaměstnanci Papermaxu jsou doškolováni průběžně  a individuálně dle potřeb vykonávané práce. Zároveň je zaměstnancům umožněno individuální vzdělávání, kdy firma poskytuje jeden den v týdnu na osobní vzdělávání. Každé tři měsíce jsou zaměstnanci školeni Judr. Burešem. Tématy školení jsou např. finanční gramotnost, právní rámec trhu práce a právní ochrana zamestnanců, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstavatele. Jednou ročně jsou zaměstnanci proškoleni v rámci BOZP panem Ing. Alešem Vymazalem. Někteří zaměstnanci jsou školeni individuálně v rámci potřeb daného pracovního místa. Interním školitelem pro práci s VZV je pan Jan Raj.  

Dále spolupracuejme s Bc. Sarah Grulichovou, která v naší vede individuální rozvoj zaměstnanců. Každý zaměstanec založenu kartu osobního rozvoje. Jednou za tři měsíce osobně konzultuje změny, pokroky a novinky ve svém osobním i pracovním životě s paní Grulichovou a stanoví si osobní cíle pro blízký i delší horizont. Zároveň konzultují i cesty jejich dosažení. Tento přístup se osvědčil a výsledkem je menší fluktuace zaměstnanců a jejich větší osobní spokojenost

Ekonomický princip

 • tržby z prodeje výrobků a služeb tvoří alespoň 30% z celkových výnosů podniku. Za rok 2019 činily tržby z vlastních výrobků 33,1% z celkových tržeb podniku.
 • více než 50% případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů a informace o využití případného zisku je veřejně dostupná. Doposud vlastníkům podniku nebyla rozdělena ani koruna a veškerý zisk je investován do podniku. Zejména na rozšíření skladovacích prostor a vybavení skladu, vybavení výrobní dílny novými rozvody vzduchu, vysavači a novými testovacími tiskárnami. V roce 2019 firma dosáhla zisku 536tis. Kč. Za všechen akumulovaný zisk se nakoupil pozemek pro vystavbu nové firemní haly. Výstavba je naplánována na rok 2021.
 • manažerské řízení je nezávislé na externím zřizovateli nebo vlastníkovi. Vlastník podniku Ing. Xenie Zelníčková ze své pozice vlastníka nezasahuje do řízení podniku

Enviromentální princip

 • podnik formulované zásady enviromentálně šetrného podnikání, které jsou veřejně dostupné, a zárověň tyto zásady naplňuje v praxi. Hlavní výrobní náplní firmy Papermax je renovace tiskových kazet. Již tímto samotným naplňuje vytýčené ekologické cíle. Vrací na trh zpět plastové tonerové kazety, které by jinak skončily ve spalovně.
 • firma dále usiluje i další ekologické fungování. Preferována je elektronická komunikace interně i externě, na čištění se používají ekologické výrobky firmy Boiclean a ty se nakupují ve velkých baleních, aby se ušetřily obaly.
 • v nové hale, jejíž výstavba je naplánována na rok 2021 by mělo být vytápění zajištěno tepelným čerpadlem a dodávky elekřiny solární elektrárnou

Lokální princip

 • podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby. Asi 55% obratu firmy je činěno ve spolupráci se zákazníky do 60km od sídla firmy. Zákazníků poblíž nabázíme rozvoz vlastními auty a servis na místě u zákazníka. Mezi naše zákazníky patří Technické služby Karviná, firma Donghee v Českém Těšíně, Domov seniorů Havířov a další. Firma se, v případech kdy je to možné, snaží orientovat i místní dodavatele. Mezi významné regionální dodavatele patří eD' system Czech, a.s. z Ostravy, AT Computers a.s., DILERIS a.s.
 • podnik přednostně zaměstnává místní obyvatele. 92% zaměstnanců Papermaxu je lokálních z okolí sídla firmy. z 28 zaměstnanců je 26 z okresů Karviná, Ostrava a Frýdek Místek. Jen 2 zaměstnanci nepracují v blízkosti firmy.
 • spolupráce sociálního podniku s místními aktéry. Papermax spolupracuje především s místními aktéry. např. nové zaměstnance hledá výhradně ve spolupráci s místním úřadem práce Karviná a Frýdek Místek. Papermax s.r.o. je u úřadu práce smluvně veden jako účastník chráněného trhu práce.  Právní poradenství, se zaměřením na ekonomické otázky, zaměstnancům poskytuje Judr. V. Bureš z Třince nad rámec školení a zdarma. Firma spolupracuje s neziskovou organizací Slezská diakonie. Cílem projektu je zkvalitnit život handicapovaným lidem jak v rámci jejich pracovního zařazení, tak i nad tento rámec. Sociální rehabilitace pomoci lidem z cílové skupiny se osamostatnit, případně samostatnost rozvíjet, Slezská diakonie zároveň nabízí pomoc při zácviku pracovních a sociálních dovedností při uvedení nového zaměstnance na pracovní místo, a další trojstrnanné setkávání firma, diakonie a zaměstnanec.

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Váš Team Papermax