Operační program zaměstnanost

logo EU - logo-eu-program.png

 

Jsme chráněnou dílnou, která zaměstnává nadpoloviční většinu postižených.

Více než 50 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů a informace o využití případného zisku je veřejně dostupná.

Podnik formulované zásady environmentálně šetrného podnikání, které jsou veřejně dostupné, a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi.

 

Projekt „Rozšíření chráněné dílny PAPERMAX“ je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.016_067/0005865 ve výzvě č. 61 Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost.